JAK DŁUGO WAŻNA JEST RECEPTA?

Taki oto temat przyszedł mi dziś do głowy 🙂 Z moich obserwacji wynika, że wiele osób ma problem z określeniem terminu ważności recepty. Praca, codzienne obowiązki, wyjazdy, zdarzenia losowe, brak środków finansowych – to wszystko, między innymi, sprawia, że z receptą nie zawsze można udać się prosto do apteki. Od czego zależy termin ważności recepty i jak go obliczyć?

Generalnie, w dużym uproszczeniu, można przyjąć, że recepta ważna jest 30 dni (a nie miesiąc!) od daty jej wystawienia. Od tej reguły są pewne wyjątki, o których wspomnę za chwilę za chwilę.

Recepta może mieć dwie daty! No właśnie – może, ale nie musi. W każdym razie obie znajdują się w jej lewym dolnym rogu. Są tam dwa prostokąty:

receptapołożony wyżej z adnotacją: data wystawienia

jeśli tylko to pole jest wypełnione (a położone niżej nie) ważność recepty liczona jest od tej daty

położony niżej z adnotacją: data realizacji „od dnia”

jeśli oba pola zawierają datę, ważność recepty liczona jest od tej drugiej, poniżej

Jak już wspomniałam, standardowo, dla większości leków termin ważności recepty wynosi 30 dni od daty wystawienia, bądź od daty realizacji od dnia, jeśli jest ona wpisana. Należy uważać na miesiące o długości innej niż 30 dni, o czym pacjenci często zapominają! Co mam na myśli?

Gdy 30 dni ≠ miesiąc

Przykłady:

recepta wystawiona 10 czerwca jest ważna do 10 lipca (czerwiec ma 30 dni)

recepta wystawiona 10 lipca jest ważna jedynie do 9 sierpnia (lipiec ma 31 dni)

Wyjątki:

recepta na antybiotyk doustny – ważna jedynie 7 dni od daty wystawienia

recepta na środki sprowadzane z zagranicy – ważna 120 dni

recepta na preparaty immunologiczne, wykonywane specjalnie dla danego pacjenta – ważna 90 dni

Jeśli na recepcie jest antybiotyk + inny lek – termin ważności liczony jest dla obu leków indywidualnie i po 7 dniach antybiotyku wykupić już nie można!

W przypadku recepty na leki nierefundowane, co nie zawsze pacjent może sam łatwo zweryfikować, bo zależy to od wielu czynników, ale m.in. z zapisaną odpłatnością 100% lub symbolem X z prawej strony recepty, termin ten nie zawsze jest ściśle przestrzegany i wiele aptek godzi się na wydanie leku nawet po upływie terminu ważności recepty.

Co zrobić, gdy recepta się przeterminowała?

Są 3 wyjścia. Mam na myśli te rozsądne, a nie np. potarganie i wyrzucenie recepty, bo można i tak 😉

1. Udać się do lekarza po nową receptę

2. Udać się do lekarza aby poprawił, a właściwie zaktualizował, datę. Uwaga – musi to zrobić ten sam lekarz, który wystawiał receptę – niezbędna jest jego pieczątka i podpis

3. Poprosić w aptece o wydanie leku, pamiętając przy tym jednak, że wraz z upływem terminu ważności przepada refundacja na dany lek – zapłacimy więc cenę 100%

O czym jeszcze należy pamiętać?

1. Najpóźniej w trzydziestym, ostatnim dniu ważności recepty leki muszą zostać odebrane, nie wystarczy, że będą zamówione.

2. Na termin ważności recepty w żaden sposób nie wpływają weekendy czy święta – dyżurujące apteki całodobowe są czynne cały rok, na okrągło.

3. Nie pomogą płacze, szlochy, pretensje ani prośby. Po upływie terminu ważności recepty na leku refundowane, system komputerowy w aptekach nie przyjmuje recepty i już, nie ma zmiłuj, a kilka razy zdążyłam usłyszeć, że nie mam dobrej woli, a wystarczy być człowiekiem – nie wystarczy, uwierzcie. 🙂

Zapraszam na facebookowy profil: OKIEMFARMACEUTKI

Related Articles

Skomentuj